Akköl konumundaki Topluluk ve Devlet

1-4
Polis ve kanun yaptırımı
020100, Akkol 020100, Kazakhstan
5.0 
Kamu yönetimi
020100, Akkol 020100, Kazakhstan
5.0 
Kütüphaneler
020100, Akkol 020100, Kazakhstan
Adliyeler
020100, Akkol 020100, Kazakhstan
1-4